<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Uuest ajast

|Comments are Off

Paul Hershey & Ken Blanchardi situatsioonilise juhtimise mudel

|Comments are Off
Situatsioonilise juhtimise mudel ehk situatsioonilise juhtimise teooria liidab kokku juhtimisstiili ja alluvate valmisoleku juhile järgneda. Ehk teiste sõnadega öelduna on kõikidel juhtidel...