<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Usaldus – uuring: tegelege kliendikogemusega

|Comments are Off
Usaldus – uuring käsitleb meie poolt läbiviidud uuringut Eesti koolinoorte hulgas. Valim on küll väike, et teha kaugeleulatuvaid järeldusi, aga tulemused on põnevad ja teatud mõttes ka...

Usaldus ja bränd – lahutamatud kaksikud

|Comments are Off
Milleks selline pikk lugu ja veel mitme osalinegi usaldusest. Usaldust peetakse tänapäeval kogu ärikäitumise aluseks. Ilma usalduseta ei ole võimalik midagi müüa ja osta, ehitada ja vahendada –...

Usaldus ja ettevõtte kliendid ostmas

|Comments are Off
Ettevõte ei loo usaldust lihtsalt niisama. Ettevõttel on selleks kindel ja konkreetne põhjus. ettevõte saab suurepäraselt aru, et tal on vaja luua usaldust selleks, et tema tooteid otsetaks...

Lojaalne klient – on sul neid vaja?

|Comments are Off
Lojaalne klient – kas ta on millegi poolest eriline? Kas lojaalne klient on selline, kes on valmis igal juhu ostma meie tooteid? Aga kui ei ole lojaalne klient, siis mis siis? Kui palju lojaalne...

Veebikeskkond – usalduse loomine veebis

|Comments are Off
Veebikeskkond ehk veeb on täna koht mida kutsutakse ka virtuaalseks kaupluseks ja virtuaalseks keskkonnaks. Veebikeskkond peab nagu tellistest ja betoonist hoone looma kliendile usaldust,...

Kliendiusaldus – usaldus ja müügiesindaja

|Comments are Off
Ettevõte peab looma usaldust. Aga kui vaadelda, kuidas usaldus tekib, siis esimesena loovad seda ettevõtte töötajad. Näiteks klienditeenindajad. Või müügiesindajad. Või direktor. Ja siin ong...

Usaldus ja klient – lahutamatud kaaslased

|Comments are Off
Usaldus ja klient on lähedalt seotud mõisted. Ilma usalduseta ei ole klienti, ilma kliendita on mõttetu rääkida usaldusest. Usaldus ja klient käivad käsikäes. Selleks, et ettevõte saaks isst...

Positsioneerimine – 9 kontrollküsimust

|Comments are Off
Positsioneerimine – on see lihtne? tehniliselt on kõik asjad lihtsad, ka postsioneerimine. Tegelikkuses on Eestis vähe ettevõtteid, kes sellega on hästi hakkama saanud. Mis on näiteks...

Positsioneerimisest, ka riigi omast.

|Comments are Off
Positsioneerimine on tegevus, millega ei tegeleta suure kisa ja käraga. Samas on see tegevus, millega iga ettevõte, organisatsioon ja ka riik peavad tegelema. Positsioneerimisest sõltub näiteks...

Funktsionaalne ja emotsionaalne väärtus

|Comments are Off
Oleme rääkinud väärtustest üldiselt. Nüüd on aeg defineerida mis on funktsionaalne ja emotsionaalne väärtus. Kadi Köst & Raul Vatsar Funktsionaalne ehk ratsionaalne väärtus Funktsionaalset...

Väärtuse valem – abimees mõistmaks ostjaid

|Comments are Off
Me oleme harjunud majanduses kõnelema väärtusest, väärtuse loomisest. Väärtus on midagi sellis, mida tarbijad ostavad. Miks muidu neil meie toodet või teenust vaja peaks olema. Kas aga väärtusel...

Hea klienditeenindus – kolm põhimõtet.

|Comments are Off
Me teame, mis on hea klienditeenindus. Sellest räägitakse iga päev igas kanalis – kõige rohkem muidugi näoraamatus ja analoogsetes sotsiaalmeedia allikates. Kuid kas me oleme alati teadnud mis on...

Teenuste klassifitseerimise võimalus.

|Comments are Off
Kui küsida ettevõttele, millist teenust nad pakuvad, siis tavaliseks vastuseks on et “Head teenust”. See ei ole vastus, mida klient tahaks. Klient soovib et tal aidataks orienteeruda erinevate...

Tolerantsustsoon

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Cristopher Lovelock kirjeldab oma 2001.aastal ilmunud raamatus “Service Marketing: People, Technology, Strategy”, 4th ed., Prentice Hall, New Jersey, 2001 mõistet tolerantsustsoon ja seda kuidas...

Kliendikogemus ja Colin Shaw väärtust loovad emotsioonid

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Meil armastatakse rääkida teenuste disainist, mis on loomulikult teenuse pakkumisel kliendile äärmiselt oluline. Samas unustatakse, et klient ei taju teenust kui funktsioonide summat, vaid kui...

Kliendikogemuse disainimise 4 printsiipi – (4) lihtsus

|Comments are Off
Kogu teenindusprotsess peab olema lihtne. See on oluline, kuna see võimaldab teenindajal kiiresti omandada teenindamise üldised alused ja võimaldab kliendil aru saada, mida ta peab tegema.  ...
12