<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Järjepidevus ja püsivus – heade otsuste alus

|Comments are Off
Järjepidevus ja püsivus peaksid alati suunama meie otsuseid. Ainult nende abil on võimalik tagada, et meie “elulaev” jõuab talle määratud eesmärgini ja sihtsadamani. Raul Vatsa...

Valetamine on töölesaamisel tavaline.

|Comments are Off
Valetamine on meie ümber. Uuringud väidavad, et tavaline inimene pidavat valetama 1,65 korda päevas, kuid samas on teiste uuringutega saadud ka märksa suuremaid numbreid. keda asi huvitab rohkem,...

Ratsionaalne valik – kommieksperiment

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Ratsionaalne valik on meie ideaal. Me püüdleme selle poole ja tahame oma valikutes olla ratsionaalsed. Ratsionaalne valik on illusioon, mille inimesed on enda jaoks loonud, et näidata end...

Esmamulje ja otsustamine

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Esmamulje on alateadlik ning tekib kiiresti, kuid püsib kaua ja omab suurt tähendust. Esmamulje määrab hoiaku erinevate aspektide kohta ning seda on väga raske muuta. Üldjuhul tuleneb esmamulj...

Käitumisökonoomika – ratsionaalne ja irratsionaalne otsustamine

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Käitumisökonoomika ehk otsustamine on oma olemuselt pidevalt toimuv (igapäevane) protsess ja sellega tegelevad kõik. Erinevaid valikuid tehakse poes käies, reise planeerides, õppides, eriala...

Käitumisökonoomika ehk otsustamisteadus

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Käitumisökonoomika on otsustamisteadus ehk kuidas inimesed teevad otsuseid. „Pole midagi keerulisemat ja seega ka hinnalisemat kui oskus otsuseid langetada” – Napoleon Bonaparte (19 sajand)....

Käitumisökonoomika trikid turunduses

|Comments are Off

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/r180832/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2029
Käitumisökonoomika on teadus, mis uurib (lihtsustatult öeldes) kuidas inimesed teevad oma otsuseid. Muu hulgas langetavad inimesed iga päev palju otsuseid, mis on seotud nende ostukäitumisega...

Brändilojaalsuse mõjutamine ja toetamine

|Comments are Off
Eelnevalt on juba käsitletud z-generatsiooni ja ostuotsust toetavaid väärtushinnanguid, mis annava hea aluse käsitlemaks brändilojaalsust kui tarbimiskäitumie olulist osa. Nüüd vaatlem...

Brändilojaalsus ja seda mõjutavad väärtushinnangud.

|Comments are Off
Brändilojaalsus – kas keegi oskab öelda mingit ettevõtet, kes seda ei sooviks? Brändilojaalsus on tänapäeval üks kõige kõrgemini hinnatud ettevõtte väärtusi, mille eest ollakse valmis...

Ostuotsus ning seda mõjutavad väärtushinnangud

|Comments are Off
Kuidas sünnib ostuotsus? See on kõikide müügiinimeste Püha Graal. Kui sellest aru saaks, siis saaks ju seda mõjutada ja siis saaks rikkaks! Ostuotsus on püha. Inimesed ei soovi, et sinna...

Z-generatsioon ja generatsioonide eristamine

|Comments are Off
Inimesed on erinevad. See on elementaarne. Me teame, et meie isad-emad suhtuvad asjadesse teistmoodi kui meie ja meie lapsed on teistsugused kui meie. Inimesi jaotatakse turunduses ja juhtimises...

Veebikeskkond – usalduse loomine veebis

|Comments are Off
Veebikeskkond ehk veeb on täna koht mida kutsutakse ka virtuaalseks kaupluseks ja virtuaalseks keskkonnaks. Veebikeskkond peab nagu tellistest ja betoonist hoone looma kliendile usaldust,...

Kliendiusaldus – usaldus ja müügiesindaja

|Comments are Off
Ettevõte peab looma usaldust. Aga kui vaadelda, kuidas usaldus tekib, siis esimesena loovad seda ettevõtte töötajad. Näiteks klienditeenindajad. Või müügiesindajad. Või direktor. Ja siin ong...

Rumalus – 5 seadust Carlo M. Cipolla järgi

|Comments are Off
Rumalus on kõikehaarav. Seda leidub igal pool. Rumalus on nakkav. See on selline omadus, mille taha on mugav end peita soovimata midagi teha. Rumalus on alluvate poole nende juhtide üks vähem...

Usaldus ja riskide vältimine oma tegevuses

|Comments are Off
Usaldus on lahutamatult seotud riskide vältimisega. Võime öelda, et neid kaht teemat: usaldus ja riskide vältimine (oma tegevuses) on mõistlik vaadelda koos, kuna tavaliselt usaldus põhineb...

Usaldus ja klient – lahutamatud kaaslased

|Comments are Off
Usaldus ja klient on lähedalt seotud mõisted. Ilma usalduseta ei ole klienti, ilma kliendita on mõttetu rääkida usaldusest. Usaldus ja klient käivad käsikäes. Selleks, et ettevõte saaks isst...