<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Firmapidu 01

|Comments are Off

Moraalsus

|Comments are Off

Usaldusväärsus – uuring EV institutsioonide, parteide ja nendega seotud isikute usaldusväärsusest

|Comments are Off
Kui me mõtleme usaldusest, siis tavaliselt me mõtleme indiviidi, rühma, institutsiooni, kellest me sõltume, usaldusväärsusest. Usaldusväärsus on usaldusega väga lähedalt seotud mõiste. Tihti me...