<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Uus teenus

|Comments are Off

Kliendikogemus ja Colin Shaw väärtust loovad emotsioonid

|Comments are Off
Meil armastatakse rääkida teenuste disainist, mis on loomulikult teenuse pakkumisel kliendile äärmiselt oluline. Samas unustatakse, et klient ei taju teenust kui funktsioonide summat, vaid kui...