<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Brändilojaalsuse mõjutamine ja toetamine

|Comments are Off
Eelnevalt on juba käsitletud z-generatsiooni ja ostuotsust toetavaid väärtushinnanguid, mis annava hea aluse käsitlemaks brändilojaalsust kui tarbimiskäitumie olulist osa. Nüüd vaatlem...

Ostuotsus ning seda mõjutavad väärtushinnangud

|Comments are Off
Kuidas sünnib ostuotsus? See on kõikide müügiinimeste Püha Graal. Kui sellest aru saaks, siis saaks ju seda mõjutada ja siis saaks rikkaks! Ostuotsus on püha. Inimesed ei soovi, et sinna...