<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Enesega kooskõla teooria

|Comments are Off
Enesemääramise teooriast on välja kasvanud enesega-kooskõla teooria (self-concordance), mis pakub motivatsioonina välja järgmise lähenemise: see, kui tugevalt inimene soovib saavutada om...