<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Enesemääramise teooria aluseks on kolm vajadust

Enesemääramise teooriat toetavad paljud uuringud, mida on erinevatel aegadel tehtud. Peamine rakendus, kus saab enesemääramise teooriat kasutada, on töö kaudu saadav tunnustus – hüvitis (reward)....