<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Enesemääramise teooria

Enesemääramise teooria loomine on saanud võimalikuks ainult tänu filosoofilise mõtte arengule ja arusaamisele, et motivatsioon senisel kujul on valesti tõlgendatud. Liialt palju oli tõendeid...