<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Selge tunnus intelligentsusest

|Comments are Off
Kas intelligentsusel on olemas tunnus või tunnuseid? Kuidas aru saada, kes on intelligentne kes mitte? Seda niimoodi, et vaatad inimesele peale ja kohe on selge. Läbi ajaloo on püütud ikka j...

Dilemmast

|Comments are Off

McClellandi 3 vajaduse teooria rakendamine.

|Comments are Off
McClellandi 3 vajaduse teooria on leidnud kinnitust ka praktikas. Järgnevalt  vaatleme  kolme erinevate vajadustega seotud juhtumit, mida on kirjeldanud Stephen Robbins. Eelnevalt tuleks tutvuda...

Valikutest

|Comments are Off