<<< Kui juba tead, mida leida tahad, siis kasuta otsingulahtrit!

Prahist

|Comments are Off

Maslow vajaduste hierarhia – madalama taseme vajadused – osa 2.

|Comments are Off
Maslow 5-tasemeline vajaduste hierarhia on oma nime saanud oma kirjapanija Abraham Maslow nime järgi. Tavaliselt lähenemises vaadeldakse Maslow vajaduste hierarhiat kui Maslow 5-tasemelist...